Emmery Fire 3/91

Omkasting van pompset (dieselmotor en pomp) van een sprinklerinstallatie