Emmery Fire 3/95

Omkasting van pompset (dieselmotor en pomp) van een sprinklerinstallatie