TU Delft 25/94

AcoustiWing (PDF productblad) geluidsabsorptie in maquette-werkplaats, afgehangen juist onder de afzuigkanalen, op gelijke hoogte met reeds aanwezige TL-verlichting.