Nijsen Granico 33/91

Geluidscherm rond koelinstallatie en deel bovendaks kanaalwerk