Nijsen Granico 33/88

Geluidscherm rond koelinstallatie en deel bovendaks kanaalwerk