Heyligers Design + Projects 54/88

Kantoorverdieping Amsterdam voorzien van 450 stuks Ecophon Solo baffles.