Koeltechnisch installateur 69/91

Omkasting in de Amsterdamse binnenstad (in een binnentuin) achter een kantoor, rondom een zestal warmtepompen, welke oorspronkelijk onder een afdak waren geplaatst.